ساخت متن متحرک و چشمک زن در فتوشاپجزئیات آموزش:
نرم افزار: Adobe Photoshop CS3+
سطح : مبتدی
زمان انجام تمرین : 10 – 15 دقیقه

دانلود               حجم:430K